Spring naar inhoud

Patrouilles

Binnen de speltak scouts wordt gewerkt met subgroepjes: de patrouilles. Aan het hoofd van een patrouille staat een Patrouille Leider (PL) en een Assistent Patrouille Leider (APL). Deze oudere scouts zorgen er met z’n tweeën voor dat de jongere scouts wegwijs worden gemaakt in de wereld van techniek, natuur en activiteit. Door goed samen te werken leert iedereen weer van elkaar.
Elke patrouille heeft een naam van een dier. Bij onze groep zijn er drie patrouilles: Valken, Panters en Tijgers. Behalve de naam van dit dier heeft elke patrouille ook herkenbare kleuren die met linten worden aangegeven.
Het doel van een patrouille is dat de scout leert samenwerken. In een hele grote groep zijn het meestal dezelfden die altijd het woord nemen. Door in die kleine groepjes te werken voelt de scout zich meer thuis. Bovendien leert hij van de oudere groepsleden (de PL en APL) en kunnen ze samen beslissingen nemen.