Spring naar inhoud

Kampen

Een aantal keer per jaar gaan we met de scouts op kamp: het winterkamp in december of januari en het zomerkamp vanaf in de zomervakantie. Het winterkamp is altijd in een blokhut ergens in de omgeving, dan overnachten we op een warme plek. Voor het zomerkamp gaan we op zoek naar een mooi kampeerterrein. Daar krijgt elke patrouille een terreintje waar een tent en een zelf gepionierde keuken komt te staan.
Daarnaast worden er ook regionale, landelijke en internationale kampen georganiseerd. Onze scouts doen mee aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Dit is een weekendkamp in Beckum voor de regio Twenterand (waar onze groep deel vanuit maakt), waar honderden scouts uit Twente jaarlijks aan deelnemen.
Maar er is meer: de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW), Interessekampen (HIT) en elke vier jaar de Wereld Jamboree. Dat is het grootste kamp ter wereld: zo’n dertigduizend scouts trekken dan twee weken lang met elkaar op in een soort stad van tenten. In 2011 was de Jamboree in Zweden, in 2015 in Japan, in 2019 in Amerika en in 2023 in Zuid-Korea.