Spring naar inhoud

Steun ons via Rabo ClubSupport

RABO CLUBSUPPORT – Het kan weer! Geef ons een financieel steuntje in de rug via Rabo ClubSupport! Dat kunnen leden van de Rabobank doen door via https://www.rabo-clubsupport.nl/salland/stemmen/details/350395-scouting-albaldah-haarle op onze vereniging te stemmen. Het uiteindelijke bedrag dat wij dan krijgen kom ten goede aan een mobiele promotieset en materiaal om onze vereniging goed te kunnen promoten bij externe activiteiten. (04/09/2023)